Những nhân vật 'bá đạo' nhất thế giới

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, các anh vẫn rất lạc quan.

Những nhân vật 'bá đạo' nhất thế giới | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Những nhân vật 'bá đạo' nhất thế giới | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Những nhân vật 'bá đạo' nhất thế giới | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Hút thuốc mọi lúc, mọi nơi.

Những nhân vật 'bá đạo' nhất thế giới | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Anh rất phong cách.

Những nhân vật 'bá đạo' nhất thế giới | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Đâu có lạnh lắm đâu.

Những nhân vật 'bá đạo' nhất thế giới | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Vị sư và chú hổ.

Những nhân vật 'bá đạo' nhất thế giới | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Làm giấc cho sướng đã.

Những nhân vật 'bá đạo' nhất thế giới | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Thoải mái như nhà mình.

Những nhân vật 'bá đạo' nhất thế giới | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Những nhân vật 'bá đạo' nhất thế giới | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Anh không thích.

Những nhân vật 'bá đạo' nhất thế giới | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Bé nhưng rất lì.

Những nhân vật 'bá đạo' nhất thế giới | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Tinh thần lạc quan số một.

Những nhân vật 'bá đạo' nhất thế giới | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Các chú này đang làm gì thế nhỉ?

Những nhân vật 'bá đạo' nhất thế giới | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Ông giỏi thì vào mà đá!